FEM laskenta

Monipuolista ja luotettavaa FEM laskentaa yli 20 vuoden kokemuksella.

 Lujuuslaskenta

  • Staattinen kestävyys ja stabiiliusanalyysi
  • Väsymiskestävyys ja vaurioanalyysi

 Dynaamiset analyysit

  • Värähtelylaskenta ja dynaamiset analyysit
  • Räjähdyssimulointi

 Laskennassa käytettävät FEM ohjelmat

 Ota yhteyttä